Tofthaga

Fritids dokument

BARNOMSORGSTAXA            
  Förskolebarn 1-5 år   Skolbarnomsorg 6-13 år Lovplats  
1:a barnet 3%          max 1425:- 2%   950:- 1% max. 475:-
2:a barnet 2%          max 950:-   1%   475:- 0,50% max. 237 :-
3:e barnet 1%          max  475:-   1%   475:- 0,50% max. 237:-