Personal skola

Åsa Rocén, rektor (asa.rocen@tofthaga.se, 072-2222975)

Jenni Ek Andersson, F-klass och slöjd (jenni.ekandersson@tofthaga.se)

Viktor Peterson, år 1-2 (viktor.peterson@tofthaga.se)

Johan Thuresson, år 1-2 (johan.thuresson@tofthaga.se)

Karolina Flood, år 3-4 (karolina.flood@tofthaga.se)

Jessica Jansson, idrott, hemkunskap, år 3-4 (jessica.jansson@tofthaga.se)

Ingalill Eriksson Jalonen, år 5-6 (ingalill.erikssonjalonen@tofthaga.se)

Marianne Lundberg , fritids och resurs skola (marianne.lundberg@tofthaga.se)

Nailje Peci, ansvarig fritids, bild och teknik (nailje.peci@tofthaga.se)

Malin Boberg, ansvarig fritids och musik, resurs skola (malin.boberg@tofthaga.se)  

Yvonne Svanström, fritids och resurs skola (yvonne.svanstrom@tofthaga.se)

Heleen Lever, administration och resurs skola (heleen.lever@tofthaga.se)

Carolina Karlsson, ansvarig kök 

Cecilia Sandstedt, lokalvård och kök

AnnHelen Toftgård, lokalvård, kök och fritids

Mats Sandberg, vaktmästare