Inskolningsplan Tofthaga förskola

Under inskolningen lär vi känna varandra på förskolan. Barnet får bekanta sig med den nya miljön, barn och pedagoger. Under de första tre dagarna är det du som vårdnadshavare som är nära ditt barn och deltar aktivt i allt som sker kring barnet, exempelvis vid blöjbyte, påklädning.
När du som vårdnadshavare är med på förskolan så visa din glädje och ditt engagemang inför barnet. Din inställning är viktig! Var tydlig när det är dags att lämna. Tala om för ditt barn att du ska gå och att du kommer tillbaka och hämtar om en stund. Säg alltid hej då ordentligt!

Dessa tider är ett förslag för inskolningen, givetvis är vi flexibla så det blir det bästa för ditt barn och dig som vårdnadshavare.

Dag 1: Inskolning kl 9.00-11.00, förälder är aktiv hela dagen

Dag 2: Inskolning kl 9.00-12.00, förälder är aktiv hela dagen

Dag 3: Inskolning kl 9.00-13.30, förälder är aktiv hela dagen

Dag 4: Inskolning kl 9.00-13.30, i samråd med pedagog försöker du lämna barnet

Dag 5: Inskolning kl 9.00-13.30, i samråd med pedagog försöker du lämna barnet

Efter första veckan sammanfattar vi den tillsammans och efter det planerar vi tiderna för vecka två. Om det finns möjlighet så tänk på att korta dagarna andra veckan för barnets bästa.

Vi har en veckas avgiftsfri inskolning.

Nedan följer de vanligaste rutinerna för en dag på vår förskola, det kan självklart bli lite ändringar från dag till dag.

kl. 06.00 Förskolan öppnar

kl. 07.45 Frukost i matsalen

kl. 08.30 Innelek, Utelek, Samling, Skogen, Sporthallen

kl. 11.00 Lunch på Humlan

kl. 11.45 Vila utomhus i vagnar

Fram till kl 14.00 Fri lek inne eller ute

kl. 14.00 Mellanmål på Humlan

kl. 14.30-17.15 Fri lek inne eller ute

Ca kl. 17.30 Förskolan stänger

Tveka aldrig att ta kontakt med oss om du har några funderingar. Vi finns här för dig och ditt barn!

”För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.”       Lpfö18