Inskolningsplan

 

Under inskolningen lär vi känna varandra, barnet får bekanta sig med den nya miljön och barnen på förskolan. Under alla tre dagarna är det föräldern som sköter all omvårdnad av sitt barn och deltar aktivt i allt som sker på förskolan under dagen.  

 

Dag 1: 9-11 Föräldern är aktiv hela dagen och tar hand om alla praktiska saker kring barnet såsom blöjbyte, påklädning m.m. Nedan följer de vanligaste rutinerna för en dag på vår förskola, det kan självklart vara lite ändringar från dag till dag.

                             7:45 Frukost

                             9:30 Innelek, Utelek, Skogen, Samling

                             10:00 Utelek, Skogen

                             11:30 Lunch

                             12:00 Vila

                             13:00-14:15 Fri lek, ute eller inne

                             14:15 Mellanmål

                             14:45–16:30 Fri lek

Dag 2: 9-12 Föräldern är aktiv hela dagen.   

Dag 3: 7:30-14 Föräldern är aktiv hela dagen.

Dag 4: 9-14 Barnet är själv hela dagen.

Dag 5: 9-13:30 Barnet är själv hela dagen.

 

Efter de tre föräldraaktiva inskolningsdagarna är det viktigt att ni som förälder finns inom räckhåll så att vi lätt kan nå er och att ni om det behövs kan komma tillbaka till förskolan. Även andra veckan är det bra om ni finns inom räckhåll. Dessa tider ovan är förslag, givetvis är vi flexibla och ändrar så att det ska bli så bra som möjligt för just er.

 

Det är viktigt att föräldern vid lämning visar ett glatt ansikte inför barnet som tydligt visar förtroende och tillit till alla i personalgruppen, samt att det är bra och roligt att vara hos oss på förskolan.  För att skapa en trygghet hos barnet är det även viktigt att lämningen går relativt snabbt, med tydliga rutiner. Om en förälder visar att det är synd att du ska behöva vara här idag, jag vill egentligen inte lämna dig och drar ut på lämningen ger det barnet en olustkänsla som blir besvärligare ju längre tid lämningen tar.
 
Ansvarspedagogen bjuder några veckor efter inskolningen in er föräldrar till ett uppföljningssamtal kring hur det gått och vad ni tyckt om inskolningen.

 

 

Tips på vad du som förälder ska göra och tänka på under inskolningen:

När inskolningen väl är igång finns det några bra punkter att tänka på:

 • Aldrig smyga iväg från barnet. Alltid säga ”hej då” även om barnet blir ledset.
 • När man sagt ”hej då”, alltid gå och inte komma tillbaka så att barnet blir förvirrat. Om barnet gråter och är förtvivlat när man går är det      bättre att ringa efter en stund och fråga om barnet lugnat sig om man känner behov av det.
 • Tillåta barnet att visa alla sina känslor, även de negativa (ledsen, arg osv). Vuxna vill ofta att barn ska vara glada, men för att bli en hel människa måste alla känslor finnas med och få bli bekräftade. De negativa känslorna är inte farliga och ibland kan det vara lätt att rentav trösta för mycket.     
 • Acceptera pedagogernas val av invänjning med dess för- och nackdelar. Det är säkert genomtänkt och passar just den pedagogen.
 • Lita på att personalen vet när det är dags att lämna barnet.
 • Berätta om barnets vanor och personlighet. Föräldrar känner sina barn bäst och barn måste få vara olika.
 • Tipsa om vad barnet gillar (lekar, mat m.m.)
 • Ta med snuttefilt, napp, nappflaska eller annat barnet är mycket fäst vid.
 • Ev. ta med foton på föräldrar och andra för barnet kära människor eller saker.
 • Märka kläder för att underlätta för personalen.
 • När man sitter med kan man gärna sitta och läsa, skriva eller sy eller något annat. Du ska bara vara ett ställe dit barnen kan gå vid behov för att få trygghet. 

 

http://www.barntotal.se/aktuellt_barn/reportage_familjeliv/saa_fixar_du_inskolningen!/