Tofthaga  förskola

Sjöeryd 3
568 91 SKILLINGARYD 
Tel: 0370-72100 

E-mail: forskolan@tofthaga.se

Förskolerektor: Jenny Claesson    

E-mail: jenny.claesson@tofthaga.se       

       

Tofthagaskolan

Sjöeryd 3
56891 SKILLINGARYD
Tel: 0370-72100                          

E-mail: info@tofthaga.se

 

Meddela planerad eller oplanerad frånvaro på e-mail: tofthaga@tofthaga.se

 

Rektor: Åsa Rocén
E-mail: asa.rocen@tofthaga.se
Mobil: 072-222 29 75

 

Fritids Tofthagaskolan

E-mail: tofthaga@tofthaga.se
Tel: 0370-72100
Mobil: 070-1622152