Viktiga årtal

  

1990     Föräldrar i bygden tar initiativ till att öppna ett eget dagis.

1991     Starkeborg öppnar.

1997     Kommunen föreslår stängning av Hagshults skola.

1998     Tofteryd och Hagshults friskoleföreing bildas i maj.

1999     Föreningen får skolverkets godkännande i februari.

1999     Skolan startar på Tallnäs i augusti.

2000     Skolan flyttar till Tofteryd i augusti.

2001     Nätverket framtiden bildas av bygdens föreningar.

2002     Skolverket inspekterar.

2005     Planering för samgående mellan föreningarna.

2006     Fusionen verkställs.

2006     Framställan görs till kommunen om medel till byggnation.

2006     Styrelsen beslutar påbörja projektering.

2006     Konsult anlitas till projektering.

2007     Driftskalkylen är säkrad. Kommunala medel utlovas.

2007     Förhandling med banker om byggkreditiv.

2007     Markarbeten påbörjas.

2008     Byggkreditivet är klart i maj.

2008     Byggnationen börjar på allvar i augusti.

2009     Invigning och 10 årsjubileum i september.

2013     Skolinspektionen granskar och godkänner verksamheten. 

2018     Starkeborg byter namn till Tofthaga förskola

2019     Utbyggnad av skolan 

2020     Namnbyte av föreningen till Tofthaga förskola och skola ekonomisk förening