NYTT FRÅN STYRELSEN 

 

 

NYTT FRÅN STYRELSEN, SEPTEMBER 2021

 

Styrelsearbete

Vi som styrelse vill inleda detta brev med ett stort tack för ett gott samarbete under föregående läsåret. Som vi alla vet har det varit ett annorlunda år på många vis, och vi är särskilt tacksamma för att vi alla, barn/elever, vårdnadshavare, personal och styrelse har kunnat samarbeta för att skapa en miljö där barnen/eleverna kan känna sig trygga och utvecklas. Tillsammans kan vi vara stolta över vårt Tofthaga!

 

Nu har vi som styrelse arbetat tillsammans närmare ett år och när vi kikar i backspegeln kan vi se att Tofthaga-andan resulterat i att barn/elevfokuset fortsatt varit prioritet trots rådande pandemi. Många punkter har kunnat bockats av kring både inre och yttre underhåll och vi har dessutom kunnat gå från att bibehålla till att skapa nytt. Så ännu en gång stort tack! 

 

Vid förra utskicket informerade vi om att vi har valt att dela in oss i olika grupper för att få bättre arbetsflöden och en tydlig struktur för vem/vilka som ansvarar för vilka frågor. Med hänsyn till att vi är några nya och att det går långt mellan utskicken väljer vi att skicka med den en gång till, syftet är att underlätta för er och vårdnadshavarna om det uppstår frågor eller funderingar. Nedan finner ni vilka personer som ansvarar för vilka frågor från styrelsens håll. 

 

Rekrytering

Just nu pågår en rekrytering av en förskollärare till förskolan. Har du någon i din bekantskapskrets som är sugen på att bli en del av Tofthaga? Tveka inte att tipsa hen om att kontakta Lena Toftgård (lena.toftgard@tofthaga.se).

Vi vill även passa på att välkomna vår nya förskolerektor, Emmelie Berglöf. Emmelie tillträde rektorstjänsten för förskolan den 9/8. Jenny Claesson, som var förskolans tidigare rektor kommer jobba kvar på förskolan som förskollärare, vilket vi är oerhört glada för.

 

En verksamhet 

Vi har en stor grupp med hela 15 förskolebarn som precis börjat förskoleklass. Vi är väldigt tacksamma och glada för hur samarbetet mellan förskolan och skolan fungerar för att få barnen att känna sig trygga och välkomna till sin nya vardag efter ett härligt sommarlov.

 

Stiftelsebidrag från Norhedsstiftelsen för att förbättra skolans utemiljö

Förra hösten fick vi glädjande besked om att vi tilldelats ca 100 tkr från Norhedsstiftelsen för att förbättra skolans utemiljö vilket vi från styrelsen gläds mycket åt. En arbetsgrupp med elever, personal och deltagare från styrelsen, arbetade fram ett förslag på hur pengarna ska användas vilket resulterade i en aktivitetsplan bestående av en asfaltyta med sarg som mer eller mindre är klar.  Stort tack till alla som engagerat sig i projektet, utan er insats hade pengarna inte räckt lika långt!

 

Digitalisering 

Tofthaga har påbörjat en satsning på inom digitalisering. Det är vi glada för och det ska bli intressant att arbeta vidare med detta. Tack vare ansökan om statligt stöd har vi fått en extra skjuts, tack rektor Åsa, som på ett innovativt sätt angriper utmaningar, oaktat fråga!

 

Skolskjuts

Under våren har vi även sett över vårt skolskjutsavtal. Arbetet har resulterat i att vi nu kan erbjuda två bussar på eftermiddagarna som då innebär att barnen kommer hem tidigare.

 

Arbetsdag och årsstämma 2021.09.25

Tack vare tydliga listor och gott samarbete mellan er i verksamheten och oss i styrelsen fick vi mycket gjort på vårens arbetsdag. Vi har även skapat arbetsgrupper som gör punktinsatser mellan arbetsdagarna (en per läsår). Våra byggnader börjar bli till åren och vi i styrelsen har arbetat fram en underhållsplan. Har du önskemål, tips eller idéer kring hur vi kan förbättra förskolans och/eller skolans miljöer? Kul, se till att det kommer med på listan till arbetsdagen den 25 september. 

Tillsammans skapar vi förutsättningarna för att så mycket pengar som möjligt används till förskole- och skolverksamheten istället för till exempel underhåll av byggnaden.  

 

Medlemskap 

Verksamheten bedrivs via en ekonomisk förening. Får du frågor från vårdnadshavare kring medlemskapet? Be det gärna kontakta Charlotte Dahlqvist (charlotte.dahlqvist@tofthaga.se) så berättar hon mer. 

 

Vad fokuserar styrelsen på just nu?

Utöver arbetsuppgifter kopplat till den dagliga verksamheten, kikar vi just nu på att se över föreningens mål och vision. Vi arbetar med budgetarbete och leverantörsavtal och planerar för höstens underhållsarbeten såväl invändigt som utvändigt.   Nu vill vi önska er alla en riktigt härlig start på det nya läsåret!

 

 

Med vänliga hälsningar

 

Styrelsen för Tofthaga förskola och skola ekonomiska förening