Föreningens historia

Starkeborg-Tofthagaskolan – idé och handling i ett. 

Starkeborg föddes 1991 som resultat av ett växande behov av barnomsorg i bygden.

Köerna växte till kommunal verksamhet och kommunen var absolut inte beredd att satsa några pengar ”ute i buskarna”.

Ett antal entusiastiska föräldrar tog initiativet till att starta ett kooperativt dagis i en ledig villa och med en enorm insats kunde verksamheten så småningom stå på egna ben.

Hela processen präglades av den anda som legat och vibrerat i luften ända sedan skjutfältsstridens dagar, något decennium tidigare. En anda av tillit till den egna förmågan och den sanne entreprenörens otålighet över det som bjuds på marknaden – vi kan bättre själva. Det var sålunda inte någon stor nyhet lokalt att de föräldrar som startat Starkeborg tände till på nytt då en av bygdens skolor lades ner.

Den organisation som presenterades av kommunen sågades och planer för en egen skola började smidas 1998. Skolans etablering kom mitt i en valrörelse vilket skruvade till debatten ytterligare. Skolverket hade dock inget att erinra mot den ansökan som innebar att Tofthagaskolan kunde slå upp sina portar 1999 på höstterminen. Det första året hystes skolan in på Stiftsgården Tallnäs som led av ett omvänt bekymmer mot vårt. Vi hade på grund av att kommunen avsåg at fortsätta drift av Tofteryds skola, ingen lämplig lokal för vår skola. Tallnäs hade å sin sida massor av utrymmen men en vikande trend i aktiviteter. Våra sammanslagna påsar innebar ett otroligt skutt framåt. Från och med läsåret 2000 var dock Tofteryds skola ledig och därtill renoverad och försedd med ett annex som Tofthagaskolan lät bygga. Sedan dess har skolan huserat i dessa anrika lokaler.

2005 inleddes planerna på att slå samman huvudmannaskapet för skola och förskola, detta förverkligades 2006. I samma veva togs också ett vägskälsbeslut om var vi vill bygga vår nya skola. Planerna på gemensamma lokaler hade funnits med ända sedan 1998 och var i grunden en variant på den ”eko-skola” som utreddes kommunalt 1997.

2006 inleddes byggprocessen med en förstudie och förprojektering med konsulthjälp.

2007 inleddes med ett mycket positivt besked från kommunen om ökat bidrag för nya lokaler vilket i praktiken rodde hem den preliminära kalkyl som fanns framme. De nya lokalerna kommer att kunna hysa upp till 60 skolbarn, 30 förskolebarn samt också ett fritidshem. Detta motsvara ett tillväxtutrymme om ca 20 procent vilket således är vår utmaning.

En del av bygget kommer också att vara en konferensanläggning för att kunna ta emot omvärlden. Sponsorer, företag och föreningar som stöttar byggnationen skall givetvis ha en möjlighet att använda lokalerna för egna ändamål.

Vi ser fram emot ett intensivt samarbete med bygdens och regionens företagare och ställer vår byggnad till förfogande som exponeringsyta för produkter som hör hemma i offentliga byggnader i allmänhet och skola/förskola i synnerhet. Styrelsen för Starkeborg och Tofthagaskolan ek. för. är rekryterad ur bygden med en stark tilltro till den entreprenörsanda som råder och en övertygelse om att den som vill också kan. 

 

Mats Jonsson,ordförande 1998-2002 samt 2006-2011