Detta är styrelsen för Tofthaga Förskola och skola ekonomiska förening:

 

Ordförande: David Gustafsson (david.gustafsson@tofthaga.se)

Vice ordförande: Lena Toftgård (lena.toftgard@tofthaga.se) 

 

Urban Ireklint (urban.ireklint@tofthaga.se)

Torbjörn Säleby (torbjorn.saleby@tofthaga.se)

Charlotte Dahlqvist (charlotte.dahlqvist@tofthaga.se)

Rosalie Sandahl (rosalie.sandahl@tofthaga.se)

David Gustavsson (david.gustavsson@tofthaga.se)

Mathias Lundquist (mathias.lundquist@tofthaga.se)

Håkan Forthmeiier (hakan.forthmeiier@tofthaga.se)

Anna Järnhammer (anna.jarnhammer@tofthaga.se)

 

Utanför styrelsen finns även:

Löneadministratör/ekonomi: Johanna Malmborg (ekonomi@tofthaga.se)
                                                                       

Ideella Revisorer: Malin Svanström och Sune Toftgård

 

Samt en massa människor i bygden som alla drar sina strån till stacken.