Förskolans verksamhet

Vår förskola består av 3 avdelningar:

Humlan med barn mellan 1-2,5 år

Fjärilen med barn mellan 2,5-6 år

Nyckelpigan med barn mellan 2,5-6 år

 

Enligt Lpfö18 ska "utbildningen i förskolan lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn"

Vi arbetar aktivt efter läroplanen där bland annat normer och värden, matematik, motorik och hälsa, naturkunskap, språk och skapande är dagligt återkommande i vår verksamhet.  Vi vistas mycket på  förskolans gård, vår naturutegård och i skogen som utmanar till lek och lärande. Vi vill lägga stort fokus på att synliggöra barnens inflytande i verksamheten. 

 

Vi uppmuntrar barnen till att leka då leken är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande. Det är genom leken som barnen får möjlighet att utvecklas, fantisera, kommunicera, uttrycka empati och bearbeta intryck. Leken har många olika funktioner exempelvis ökad social kompetens, ökad kreativitet och problemlösningsförmåga och ökad språkförmåga.

 

Den goda skolmaten som serveras på förskolan kommer från Tallnäs stiftsgård. I matlagningen används mest ekologiska råvaror och endast svenskt kött. Man prioriterar också närproducerade råvaror. En gång per termin träffas matrådet för att diskutera frågor som gäller skolmaten. I matrådet sitter rektor, kökspersonal från Tallnäs samt representanter från förskola och skolans olika klasser. Här har eleverna och barnen möjlighet att påverka och önska vilken mat de vill ha serverat som lunch.

 

 

Förskolan och fritids håller öppet: 

Måndag-fredag 6.00-17.30