Tofthaga förskola

Välkomna till förskolan.

Vi är en fristående förskola som drivs av Tofthaga förskola och skola ekonomisk förening. Utbildningen styrs av skollag och Förskolans läroplan, Lpfö18. Läroplanen hittar ni på skolverket.se 

Gemenskap, glädje och trygghet är nyckelord i förskolans pedagogiska planering. Dessa tre nyckelorde vill vi att verksamheten ska vila på. Vår strävan är att alla barn ska ha upplevt dem efter sin dag på förskolan. På Tofthaga förskola vill vi skapa de bästa förutsättningar för att barnen ska få uppleva en inspirerande lärandemiljö och möjlighet att utvecklas.

Genom ett projekt/temainriktat arbetssätt vill vi bidra till att barnens lärande blir mångsidigt och meningsfullt därför strävar vi efter att barnens frågor, intressen och nyfikenhet ska få styra innehållet. 

Vi följer barnens utveckling och lärande genom pedagogisk dokumentation som är grunden för vårt systematiska kvalitetsarbete. Vi planerar och utvärderar verksamhetens innehåll kontinuerligt. 

Vi vistas utomhus stora delar av dagen oavsett väder, eftersom vi har en fin utemiljö, nära till sjön, skog och natur där det finns mycket att utforska och uppleva.   

Tofthagans förskola har ett gott samarbete med fritids, vilket innebär att vi  samöppnar och samstänger med fritids. Eftersom skola och förskola finns under samma tak gör det att vi på ett bra sätt kan förbereda de äldsta barnen inför skolstart genom att ha ett nära samarbete. 

  I skog 

 

 

 

 

Anmälningsblankett till förskolan hittar du under fliken "Tofthaga förskola dokument".