Fritids

Tofthagaskolans fritidshem har fantastiska möjligheter till lek och aktiviteter i skog och vid sjö. Detta har inspirerat både vår och barnens fantasi till en rad olika aktiviteter. Vi har bra miljötänk och arbetar kring hållbar utveckling som en självklar del i vår verksamhet.

Tofthagaskolans fritidshem har 44 barn inskrivna i verksamheten.

Verksamheten bedrivs i skolans lokaler.

Fritidshemmets öppettider är från 06.00 till 17.30 varje skoldag. Samma tider gäller under skollov.

Vi samarbetar med Tofthaga förskola på seneftermiddagar.