Vad innebär att vara jourförälder?

 

Att vara jourförälder innebär att få vara med och hjälpa till med enklare göromål som t.ex. att tömma skolans papperskorgar (ute), tömma och sortera soporna i förrådet (och lämna det i containrarna på Tallnäs mellan förskolan och gympasalen), lättare snö- och gräsröjning eller annat som personalen kan behöva hjälp med. Två familjer ansvarar för två veckor. Passar inte just den veckan du fått tilldelad, kanske det går att byta med någon annan på listan. Har du frågor, hör bara av dig till rektorn eller någon annan av personalen eller styrelse. 

Förrådet kommer att vara låst och innebär att föräldraparen kommer att ha en nyckel att dela. Nyckeln måste sen skickas vidare till de nya föräldraparen på listan.