Tofthagaskolan

 

 

  

 

 

 

 

 

Dags att bada

På Tofthagaskolan som ligger i byn Tofteryd går 81 elever.

Skolans läge på landsbygden gör att vi har naturen inpå knutarna vilket är en ovärderlig tillgång.

Det kostar inget att gå i Tofthagaskolan utan vi får skolpeng från Vaggeryds kommun för alla eleverna. 

Barnen kommer tryggt till skolan med skolbuss som körs av Thomas Kimmehed AB.  

Vår välutbildade personal jobbar med små åldersblandade grupper. Barnen ges stora möjligheter till inflytande och får tidigt lära sig att ta eget ansvar.

     Road sign   I naturen   Sjön och strand