I närheten av byn Tofteryd ligger Tofthaga skola och förskola.

Starkeborg 1

 

Välkommen till TOFTHAGA!

Tofthaga driver förskola, skola och fritidshem i södra delen av Vaggeryds kommun. Vi driver Tofthaga förskola (tidigare Starkeborg) sedan 1991 och Tofthagaskolan sedan 1999.

Vi är en ekonomisk förening utan enskilda vinstintressen. All verksamhet är godkänd och står under tillsyn av Skolverket respektive Vaggeryds kommun.

All verksamhet leds av behörig och kompetent personal och bedrivs med maximalt inflytande av brukare.

 

Skolan som vi vill ha den!

               Leader Västra SmålandLeader Västra Småland

 

 

 

 

Information angående Covid-19

2020-03-20

Information till alla vårdnadshavare på Tofthaga 

I söndags 15/3 skickade styrelsen och rektorer ut en information till alla vårdnadshavare. I stort sett är det samma läget som gäller fortfarande, men vi skickar ändå en kort sammanfattning samt en del ny information:
 
Vad gäller?
Fokus från myndigheternas håll är fortfarande att fördröja smittspridningen. För de flesta av oss och våra barn är covid -19 ingen farlig sjukdom. För att vården ska räcka till både till svårt sjuka coronapatienter och till övriga som är sjuka eller med i olyckor får inte för många bli sjuka samtidigt. Ju färre kontakter vi har med varandra, desto långsammare sprids sjukdomen.
 
Vem ska stanna hemma från förskola/skola/jobb?
Folkhälsomyndighetens riktlinjer är desamma: Den som känner sig sjuk med symptom som hosta, snuva, feber, halsont, huvudvärk eller muskel/ledvärk ska stanna hemma.
 
Stängning av förskolor/skolor och elever som är hemma

Riktlinjerna kring ev stängning av förskolor/skolor ändras efterhand. Folkhälsomyndigheten bedömer att det i nuläget inte är en betydelsefull åtgärd att stänga alla skolor i Sverige. Innan en skola stängs måste man ha en plan och veta var barnen istället ska ta vägen. Det är väldigt viktigt att både barn och skolpersonal som är sjuka stannar hemma från förskolan/skolan.

Det är skolans huvudmän (i vårt fall är det styrelsen som är huvudman) som tar beslut om att stänga skolor. Enligt en ny förordning kan en skolas huvudman behöva stänga en skola på grund av att en stor del av personalen är frånvarande eller efter samråd med smittskyddsläkare. Regeringen gick i tisdags ut med att skolor ska börja förbereda sig så att man har en plan OM det blir en stängning av skolor/förskolor. Personalen på Tofthaga har börjat förbereda detta. 

Även om skolan är öppen är fler elever än vanligt hemma, flera med lindriga symptom. Lärarna har den här veckan haft fullt upp med att förbereda inför en eventuell stängning (hemuppgifter) men från och med nästa vecka så kan lärarna mer se över vilka skoluppgifter som sjukanmälda elever kan göra hemma. Där har ni föräldrar en viktig roll i att hjälpa er barn (särskilt de som är hemma utan en vuxen) att skapa struktur över dagarna och göra så mycket skolarbete som möjligt. Har ni frågor kring detta - tveka inte att höra av er till barnets lärare! 
 

Vad görs på Tofthaga och hur planerar vi framöver?
Vi har jobbat på enligt den plan som gjordes innan veckan. Det innebär bland annat att styrelsen och rektorer har daglig kontakt för att stämma av personalfrånvaro, barn/elevfrånvaro samt det allmänna läget på Tofthaga. Vår uppfattning är att ni vårdnadshavare följer riktlinjerna om när barn/elever ska vara hemma, det är vi tacksamma för!


En del rutiner har ändrats för att minska risken för smittspridning, t ex får inte barnen ta maten själva längre och vi har infört nya städrutiner.


Var kan jag hitta info om förskola/skola och Corona?
Vaggeryds kommun uppdaterar sin hemsida varje dag, de har både allmän info samt info om förskola/skola. Läs mer på www.vaggeryd.se/corona 
Om ni har frågor som rör Tofthaga, kontakta Jenny Claesson, Åsa Rocén eller Lena Toftgård.
 
Med vänlig hälsning 
Styrelsen och Rektorer för Tofthaga