Klass 5-6

klass 5-6

I skolår 5-6 går fjorton elever, åtta i skolår 5 och sex i skolår 6. Klasslärare är Ingalill Eriksson Jalonen.