År 5-6

I år 5-6 går 22 elever, 14 i år 5 och 8 i år 6. Klasslärare är Ingalill Eriksson Jalonen.