Klass 5-6

klass 5-6

I skolår 5-6 går 22 elever, 14 i skolår 5 och 8 i skolår 6. Klasslärare är Ingalill Eriksson Jalonen.