År 3-4

I år 3-4 på Tofthagaskolan går 26 elever.  I trean är det 15 elever och i fyran 11. Klasslärare är Karolina Flood.

I vårt dagliga arbete arbetar vi mycket med läsning och läsförståelse.

I matematiken arbetar vi med Favorit matematik, ett material som vi upplever har både djup och bredd. Vi lägger mycket tid på att prata matematik för att skapa en djupare förståelse och visa på hur man kan tänka och resonera kring matte på olika sätt.