Klass 3-4

I skolår 3-4 på Tofthagaskolan går 26 elever.  I trean är det femton elever och i fyran elva. Klasslärare är Karolina Flood.

I vårt dagliga arbete arbetar vi mycket med läsning, vi har högläsning eller  tyst läsning i bänkbok . Under hösten har vi också läsprojekt med läsning samt att öva på att kunna sammanfatta.

I matematiken arbetar vi med Favorit matematik, ett material som vi upplever har både djup och bredd . Vi lägger mycket tid på att prata matematik för att skapa en djupare förståelse och visa på hur man kan tänka och resonera kring matte på olika sätt.

Bra att veta: Under veckorna 11-20 genomför treorna de nationella proven i svenska och matematik.