F-klass och år 1-2

 I f-klassen finns 9 elever och ansvarig pedagog är Jenni Ek Andersson.

I år 1-2 finns sammanlagt 24 elever; 15 st i 1:an och 9 st i 2:an. Ansvariga pedagoger är Viktor Peterson och Johan Thuresson.

Grunden i f-klassens verksamhet är att lära genom lek och vi har dagligen tillfällen för fri lek. I undervisningen fokuserar vi på att utveckla en språklig medvetenhet hos barnen. De får lära känna alfabetets bokstäver och leker med rim och ramsor. Vi arbetar även med grundläggande matematik som former, mönster, antalsuppfattning och siffror.

I år 1-2 prioriteras läsning och skrivning. I år 1 arbetar vi med bokstäverna och läsinlärning. I år 2 arbetar vi med läsförståelse och språklära. Vi vill att eleverna ska utveckla en god läs- och skrivförmåga bland annat genom daglig högläsning, läsläxa och regelbunden lästräning.

I matematikundervisningen arbetar vi med boken Favorit matematik.