År 1-2

I år 1-2 går sammanlagt 24 elever; 15 st i 1:an och 9 st i 2:an.

I klassen arbetar Viktor Peterson, Johan Thuresson, Jenni Ek Andersson och Tobias Nilsson.

I år 1-2 prioriteras läsning och skrivning. I år 1 arbetar vi med bokstäverna och läsinlärning. I år 2 arbetar vi med läsförståelse och språklära. Vi vill att eleverna ska utveckla en god läs- och skrivförmåga bland annat genom daglig högläsning, läsläxa och regelbunden lästräning.

I matematikundervisningen arbetar vi med boken Favorit matematik.