2020-09-07

Till alla vårdnadshavare vid Tofthaga förskola och skola

Corona har nu funnits med oss ett tag och vi har lärt oss att det är något som vi måste leva med ett tag framöver. Vi vill tacka er vårdnadshavare för vårt goda samarbete i tider som dessa. Vår verksamhet har, trots allt, flutit på, vilket har gynnat våra barn och elever och det är vi mycket tacksamma för. 

Eftersom det nu börjar talas om att direktiven kring corona eventuellt kommer förändras vill vi förtydliga vad som gäller just nu. Om det blir några förändringar i de nationella riktlinjerna kommer styrelsen och rektorer på Tofthaga noga följa det, och gå ut med ny information till vårdnadshavare och personal. 

 

Detta är alltså vad som gäller i nuläget (7/9 2020):

Råd för att minska risken för smittspridningen

(källa: www.folkhalsomyndigheten.se)

För att minska risken för smittspridning ska barn, elever och personal vara uppmärksamma på symtom som kan förekomma vid covid-19. Det gäller både lättare

symtom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som

muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas.

Om ett barn eller en elev insjuknar under skoldagen ska barnet/eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i minst två dagar. Barn och elever kan återgå till skolan även om de har kvarvarande torrhosta när det gått 7 dagar sedan de blev sjuka och om de varit symtomfria i övrigt i minst två dygn.

Barn och elever som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka kan gå till förskola*, grundskola eller gymnasieskola som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet. Vårdnadshavare som är sjuka ska inte lämna eller hämta barn i förskola eller skola.

(* Obs! I Vaggeryds kommuns förskolor gäller att ”om en vårdnadshavare ändå är

hemma med ett sjukt barn bör även syskon vara hemma från förskolan, eftersom förskolan inte är en obligatorisk verksamhet och detta kan bidra till att minska smittspridning”. Detta kommer gälla även på Tofthaga förskola)

 

Vad innebär detta för oss på Tofthaga?

Vi på Tofthagas förskola, skola och fritids förväntar oss att alla (både personal och vårdnadshavare) gör sitt bästa för att följa de här riktlinjerna. Vi har förståelse för att det innebär att vissa barn och                                          

familjer kommer få stanna hemma under en längre tid än under normala förhållanden. Men förhoppningsvis kommer även vanliga förkylningar att minska om vi alla verkligen följer detta.

Information kring testning av covid - 19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 eller i gymnasieåldern testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det

Många undrar vad som gäller om man testat och fått ett negativt resultat. Den här informationen kommer direkt från folkhälsomyndighetens sida:

När kan barn och unga gå tillbaka till förskolan, skolan eller annan aktivitet om de varit sjuka?

 a) Om man varit sjuk men inte tagit något prov för covid-19

Då kan man gå tillbaka till förskola, skola eller annan verksamhet när man varit helt frisk i minst två dygn, 48 timmar. Om man känner sig frisk men fortfarande har lite hosta eller är lite snorig ska det ha gått minst 7 dygn sedan man först blev sjuk, och man ska ha känt sig frisk i minst 2 dygn.

Till exempel kanske man kände sig hängig och hade huvudvärk en dag men sedan nästa dag var man helt bra. Då ska man vara hemma två dygn efter att man kände sig helt frisk. Alltså i detta fall är man hemma i tre dagar, en dag sjuk, två dagar frisk.

b) Om man varit sjuk och tagit ett test som visat att man har covid-19

Då ska man vara hemma i minst 7 dygn sedan första symtomen och dessutom måste man ha känt sig pigg och frisk och utan feber i två dygn. Om man följt dessa regler men fortfarande har lite hosta eller är lite snorig behöver man inte vara hemma längre.

c) Om man varit sjuk och tagit ett test som visade att man inte hade covid-19

Om testet visade att man inte hade covid-19 kan man gå tillbaka till förskola, skola eller annan verksamhet så snart man känner sig frisk och pigg, och inte har någon feber.

Om ni känner er tveksamma kring vad som gäller i just er situation – tveka inte att höra av er till personalen på förskolan/skolan, så hjälps vi åt att reda ut vad som gäller.

 

Hälsningar från Styrelsen, Jenny Claesson och Åsa Rocén