Förskoleklassen

 

I förskoleklassen går 9 elever. I klassen arbetar Jenni Ek Andersson och Marianne Hörder.

Grunden i f-klassens verksamhet är att lära genom lek och vi har dagligen tillfällen för fri lek. I undervisningen fokuserar vi på att utveckla en språklig medvetenhet hos barnen. De får lära känna alfabetets bokstäver och leker med rim och ramsor. Vi arbetar även med grundläggande matematik som former, mönster, antalsuppfattning och siffror.