Avdelning Humlan

Avdelningen Humlan är en småbarnsavdelning med 10 barn i åldrarna 1-2,5 år.

Vi arbetar för att barn och föräldrar skall känna trygghet och att barnen skall tycka att det är roligt att komma till förskolan. Vi har daglig kontakt med er föräldrar vid lämning eller hämtning då ni får information om hur dagen ska bli eller hur dagen har varit för ditt barn. Vi har en dokumnetationsvägg samt en kalender i tamburen där vi skriver vad som ska hända eller har hänt under dagen.