Elevhälsan 

Skolhälsovården inom område Fågelfors består av två skolsköterskor samt två skolläkare.Skolsköterskorna har regelbunden mottagning på de olika skolorna.Till oss kan Du vända Dig för råd i alla frågor som rör elevens hälsa. 
Elevhälsan ingår i team i skolan och har regelbundna träffar.

 

Tystnadsplikt.
Skolläkare och skolsköterska arbetar under tystnadsplikt.

Vi inom skolhälsan samarbetar med skolpersonal,övriga elevhälsan- skolpsykolog,skolkurator, studie- och yrkesvägledare,specialpedagog samt externa kontakter om så behövs i frågor som berör barnets hälsa.  
                             
Vi arbetar på följande sätt:
All verksamhet är kostnadsfri. All personal i elevhälsan har tystnadsplikt. Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt enligt hälso- och sjukvårdslagen. Genom skolsköterskan kan du få tid för besök hos skolläkaren.
 
Vi följer ett gemensamt Basprogram i Vaggeryds kommun. 
Förskoleklass  Längd, vikt, syn, hörsel samt hälsosamtal tillsammans med elev och vårdnadshavare.
År 2 Längd,vikt samt kortare hälsosamtal med eleven. Vaccination mot mässling, påssjuka och rödahund. 
År 4 Längd,vikt,ryggkontroll samt hälsosamtal utifrån hälsoenkät. 
År 5 HPV- vaccination för flickor och pojkar. 
År 6 Längd,vikt samt ryggkontroll. Kortare/avslutande samtal. 
År 8 Hälsosamtal utifrån hälsoenkät. Vaccination mot stelkramp, difteri samt kikhosta. 

Under alla årskurser görs uppföljningar av tex. längd, vikt, rygg och annat som rör eleverns hälsa och skolgång. 

Skolsköterska: Carolin Johansson, tel.nr. 0370-678217, e-post carolin.johansson@vaggeryd.se

Kurator: Karin Johansson, tel.nr. 0370-678221, e-post  karin.johansson2@vaggeryd.se