Elevhälsan 

Skolhälsovården inom område Fågelfors består av två skolsköterskor samt en skolläkare.Skolsköterskorna har reglbunden mottagning på de olika skolorna.Till oss kan Du vända Dig för råd i alla frågor som rör elevens hälsa.

 

Tystnadsplikt.
Skolläkare och skolsköterska arbetar under tystnadsplikt.

 

Vi inom skolhälsan samarbetar med skolpersonal,övriga elevhälsan- skolpsykolog,skolkurator, studie- och yrkesvägledare,specialpedagog samt externa kontakter om så behövs i frågor som berör barnets hälsa.  

                             
Vi arbetar på följande sätt.
* Öppen mottagning för alla elever.
* Skolläkaren har mottagning på torsdagar cirka en gång per månad.

 

Enligt lagen är vi ålagda att göra vissa hälsoundersökningar och vaccinationer i olika klasser.
Förskoleklass  Längd, vikt, syn samt hälsosamtal tillsammans med elev och vårdnadshavare.
År 1 Längd,vikt samt hörsel
År 2 Längd,vikt,syn samt hälsosamtal med eleven.
År 4 Längd,vikt,syn,rygg samt hälsosamtal med eleven. Vaccination mot stelkramp- difteri samt kikhosta.
År 5 Tonårsdag, då vi samtalar med eleverna om pubertet.
År 6 Längd,vikt samt rygg. Vaccination mot mässling-påssjuka samt röda hund.
(År 8              Längd,vikt,syn,rygg samt hälsosamtal.)

Vid behov och i mån av tid kan ytterligare kontroller tillkomma.

För barn födda 2002 och framåt gäller nytt vaccinationsprogram

År 2 Vaccination mot mässling-påssjuka och röda hund.

(År 8 Vaccination mot stelkramp-difteri och kikhosta.)

Vi återkommer om mer information angående HPV-vaccination i år 5. 

Elisabeth Staberg från Relationskonsulenterna finns på Tofthagaskolan. Hon kommer att arbeta som kurator hos oss under vårterminen 2016. Hon arbetar 2h/tillfälle ett antal gånger.  Vid önskad kontakt: elisabet.staberg@tofthaga.se .