Elevhälsan 

Skolhälsovården inom område Fågelfors består av två skolsköterskor samt en skolläkare.Skolsköterskorna har regelbunden mottagning på de olika skolorna.Till oss kan Du vända Dig för råd i alla frågor som rör elevens hälsa.

 

Tystnadsplikt.
Skolläkare och skolsköterska arbetar under tystnadsplikt.

Vi inom skolhälsan samarbetar med skolpersonal,övriga elevhälsan- skolpsykolog,skolkurator, studie- och yrkesvägledare,specialpedagog samt externa kontakter om så behövs i frågor som berör barnets hälsa.  
                             
Vi arbetar på följande sätt:
All verksamhet är kostnadsfri. All personal i elevhälsan har tystnadsplikt. Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt enligt hälso- och sjukvårdslagen. Genom skolsköterskan kan du få tid för besök hos skolläkaren.
 
Enligt lagen är vi ålagda att göra vissa hälsoundersökningar och vaccinationer i olika klasser.
Förskoleklass  Längd, vikt, syn samt hälsosamtal tillsammans med elev och vårdnadshavare.
År 1 Längd,vikt samt hörsel
År 2 Längd,vikt,syn samt hälsosamtal med eleven.
År 4 Längd,vikt,syn,rygg samt hälsosamtal med eleven. Vaccination mot stelkramp- difteri samt kikhosta.
År 5 Tonårsdag, då vi samtalar med eleverna om pubertet.
År 6 Längd,vikt samt rygg. Vaccination mot mässling-påssjuka samt röda hund.
(År 8 Längd,vikt,syn,rygg samt hälsosamtal.)

Vid behov och i mån av tid kan ytterligare kontroller tillkomma.

För barn födda 2002 och framåt gäller nytt vaccinationsprogram

År 2 Vaccination mot mässling-påssjuka och röda hund.

(År 8 Vaccination mot stelkramp-difteri och kikhosta.)

Vi återkommer om mer information angående HPV-vaccination i år 5. 

Skolsköterska: Monica Klingberg, tel.nr. 0393-678483

Kurator: Karin Johansson, tel.nr. 0370-678221