Nytt från skolan

Månadsbrev mars 

2021-03-11

 

Månadsbrev mars 2021

Hej!

Tittar ut genom mitt fönster och ser solen skina. Jag hör musik från vår högtalare på skolgården genom ett öppet fönster och jag ser elever rusa ut på rast och jag tänker att vi har det allt bra ändå. Mars månad är en härlig månad.

 

Planeringsdag för fritids - måndagen den 15 mars har fritids halv planeringsdag. Morgonfritids är som vanligt men på eftermiddagen är fritids stängt. Har ni möjlighet att hämta ert barn när skolan slutar så underlättar det mycket för oss (annars kommer bussturerna dra ut på tiden).

 

Vecka 14 - är det påsklov. Fritidsplaneringen och beställningen av mat från Tallnäs läggs utifrån anmälda behov i TEMPUS. Ni behöver lägga in tiderna senast onsdagen den 17 mars. På både jullovet och på sportlovet så skilde det sig stort på vilket antal elever som skulle vara i verksamheten mot vad det sedan i verkligheten var. Detta resulterade i att vi hade en stor personalstyrka till få barn samt att vi fick mycket mat över. Vi ber er om att ni försöker att ange så korrekt information som ni bara kan. Vi är medvetna om att det kan hända oförutsedda saker och att man kan bli sjuk men vi vill ändå vädja om att i största möjliga mån ange det verkliga omsorgsbehovet.

 

TEMPUS – vi har skickat ut ett separat mail angående det digitala programmet TEMPUS. Vi påminner om att de vårdnadshavare som inte redan har ett konto skall ansöka senast onsdagen den 10 mars (se bilagan i mailet från den 3 mars hur man går tillväga för att ansöka om konto). Från och med den 1 april skall sjukanmälan, frånvaroanmälan (tex tandläkarbesök) samt anteckning angående buss göras genom TEMPUS. Om ni behöver göra ändringar i buss - morgonturer, såväl långsiktiga som tillfälliga så fortsätter ni att kontakta Mats Sandberg. Om ni behöver göra ändringar i buss - eftermiddagsturen så skriver ni in det i TEMPUS (då behöver ni inte kontakta Mats). Om ni har frågor så vänd er till asa.rocen@tofthaga.se eller nailje.peci@tofthaga.se 

 

Förtydligande angående buss hem – Vi (varken skolan eller Mats) kan tyvärr inte godkänna att era barn byter busstur på eftermiddagen vid de turerna som går efter klockan 14.30. Vi har fördelat dem i tre grupper, noga uträknat att alla skall ha en plats på vår buss som har 22 platser. Det räcker att ett enda barn vill byta från tur 1 till tur 2 så kan det hända att platserna inte räcker till. Visst är det så att elever kan vara sjuka och att inte bussen är full men vi måste ha en grundorganisation att utgå ifrån för att logistiken med bussen skall fungera för oss. Detta betyder att man kan enbart åka med den turen som man tillhör.

 

Free Team – startar torsdagen den 11 mars. I år är det uppdelat på två åldersgrupper. Om ni vill att ert barn skall återgå till fritids efter att Free Team slutat så måste ni ange detta i TEMPUS. Skriver ni bara Free Team utan övrig kommentar så räknar vi med att ni hämtar ert barn där. Skriver ni Free Team hämtas på fritids kl. …. så vet vi att ert barn kommer tillbaka till fritids efter.

 

Tänk på miljön – när ni skickar med era barn frukt till skolan så tipsar vi om att det bästa är att skicka med frukten i en liten burk/låda som ni skriver namn på. Många har i nuläget med sig frukten i plastpåsar som slängs i soporna och ibland på skolgården. Miljön blir gladare om vi använder burk/låda.

 

Kort sammanfattning från enkäten som vårdnadshavare har svarat på - Svaren i enkäten har analyserats i personalgruppen och i styrelsen. Några vårdnadshavare har angett att de saknar tillräcklig information från skolan om hur deras barn ”ligger till” i förhållande till målen/kunskapskraven så den frågan kommer vi titta vidare på. 99 % tycker att samarbetet mellan hem och skola fungerar bra. Vi får höga/positiva resultat på att skolan arbetar för att motverka kränkning och att skolans personal har ett bra bemötande. Enkäten visar även att barnen trivs i skolan och att de känner sig trygga. 100 % av de som svarat på enkäten har känt sig trygga, i mycket hög grad eller ganska hög grad, i den information som skolan gett kring Covid – 19. Vi ser i enkätsvaren att inte alla vårdnadshavare tar del av skolbloggarna (F-klass – åk 4) eller skoldagbok (åk 3 – åk 6). För oss och era barn så är det mycket viktigt att ni tar del av dessa informationskanaler så det vill vi uppmuntra er till. Vi ser i enkätsvaren att information till vårdnadshavarna kring enskilda händelser bör förbättras samt att vi kan bli bättre på att kommunicera till vårdnadshavarna vilka ordningsregler vi har. Det är glädjande att så stor andel är nöjda och trygga med vår skola. Svarsfrekvensen på enkäten har varit 64 % två år i rad och vi önskar att fler tog sig tid att svara, era åsikter är mycket värdefulla för oss.

 

Sommarstängt - i samråd med styrelsen önskar vi stänga förskola och fritidshem under veckorna 28– 31. Syftet med detta är framför allt att vi vill använda ordinarie personal i verksamheten så mycket som möjligt under de veckor vi har öppet och det är fler barn på plats. Om ni har behov av att lämna barn på förskola eller fritids under v 28–31, meddela rektor Åsa Rocén, asa.rocen@tofthaga.se eller förskolechef Jenny Claesson, jenny.claesson@tofthaga.se, så snart som möjligt, dock senast 15 mars, så tittar vi på eventuella lösningar för det. Ni kommer senare under våren kunna lägga in schema i TEMPUS i för hela sommarperioden men vi vill redan nu informera om vilka veckor vi planerar att ha stängt. 

 

 

 

Hälsningar Åsa Rocén med personal.