Nytt från skolan

Månadsbrev december

2020-11-30

 

Månadsbrev december 2020

När första ljuset brinner står julens dörr på glänt och alla är så glada att fira få advent….

Idag har vi tänt första ljuset i våra klassrum tillsammans med våra elever och nu börjar vi längta lite till jul, men vi  har några värdefulla veckor kvar och här kommer lite information:

Julpysseldag - vi vill påminna om att vi har en julpysseldag torsdagen den 3 december. Den här dagen slutar alla  klockan 13.30. Om ni har möjlighet att hämta ert/era barn så är det bra (glöm bara inte att meddela oss). Fritids har  öppet som vanligt på eftermiddagen.  

Julavslutning - tisdagen den 22 december är det julavslutning. Vi samlas i våra klassrum kl. 08.30. Tyvärr får året  2020 vara det år då vi inte kan bjuda in familj och släkt på fika, avslutningsdagen blir bara för våra elever. Vi avslutar dagen kl. 10.15 och då går skolskjutsarna hem. Ingen skollunch serveras. 

OBS! Meddela i god tid om ert/era barn ska åka buss eller blir hämtat.

Fritids håller öppet för dem som har föranmält behov.

Schematider under julhelgen - schema för fritids på jullovet är nu inlagt av er vårdnadshavare på TEMPUS och vi har  planerat personal och mat enligt schemaanmälningarna. Fritids och förskolan kommer att samköra sin verksamhet några av dagarna. 

Enkät - den årliga enkäten till alla vårdnadshavare kommer innan julledigheten och vi uppmanar er alla att svara. Era  åsikter är viktiga för oss. Enkäten är anonym, vilket innebär att vi inte kan se vem som har svarat.  Vi kommer att återkoppla enkäten på vårterminen.

Vecka 1 - den 7 januari, så har fritids och förskolan stängt heldag på grund av studie/planering. Vårterminen - skolan börjar igen måndagen den 11 januari 2021 enligt ordinarie schema. 

Jourföräldrar:

För att se vilka föräldrar som har sin jourvecka, se schemat (bifogat i mailet). Kom ihåg att ge nyckeln till nästa på listan! 

Det är tömning och sortering av soporna i förrådet som gäller, likaså tömning av de stora papperskorgarna utanför elevernas  entrédörrar och vid gungstället (svart sopsäck för bytet ligger i sopförrådet). När det gäller tömning och sortering av sopor,  behöver ni som jourföräldrar inte åka iväg med det utan ni lämnar det i containrarna på Tallnäs (mellan förskolan och  gympasalen).

Förslagsvis tömmer man i slutet av veckan så att fördelningen mellan familjerna blir så jämn som möjligt. Det finns också ett behov av att sopa fram till entréerna för att underlätta städningen inomhus.

Om det blir snö, behövs viss skottning fram till entréerna samt eventuell sandning. 

Tänk på att ni familjer meddelar varandra om problem uppstår kring ”er” vecka eller om ni önskar byta.

 

 

Om du har frågor, synpunkter eller funderingar – tveka aldrig att höra av dig till oss!

Hälsningar Åsa Rocén med personal.