Nytt från skolan

Månadsbrev mars 2020

2020-03-02

Hej!

 

Tack Carolina för de jättegode semlorna som du bakade till barn, elever och personal.

 Välkomna till Cecilia Sandstedt och Ann-Helén Toftgård som har börjat jobba på Tofthaga.

Nu är det dags för dans igen! Musik- och danstraditionen är stark i bygden, bland annat genom Tofteryds-revyn. Vi vill tacka bygdeföreningen för möjligheten att få hit en danspedagog som kommer träffa våra elever i fem veckor. I skolans läroplan står det att eleven ska kunna anpassa sina rörelser till takt och rytm och genom detta samarbete får eleverna flera tillfällen till att öva på detta kunskapskrav och det genom den utbildade danspedagogen Ann Erlandsson. Att vi sedan får möjligheten att förbättra minnet, rörligheten samt ökar koncentrationen och inlärningsförmågan är mycket positivt. Dansen gör oss även mer kroppsmedvetna och kreativa samt ökar vår livsenergi och självkänsla. Alltså en fantastisk möjlighet till personlig utveckling.

Påsklovslappar delas ut till fritidsbarnen under vecka 10.

Måndagen den 16 mars stänger fritids kl. 12.00 för halv planeringsdag, så den här dagen är det bara morgonfritids.

Som vi meddelat tidigare har vi en friluftsdag onsdagen den 25 mars. Vi börjar som vanligt klockan 08.30 och slutar klockan 13.30 (gäller alla elever). Om ni har möjlighet så får ni gärna hämta era barn den här dagen (så blir det inte så många bussturer) men glöm inte meddela oss i så fall. Eleverna kommer att gå mellan olika aktivitetsstationer som handlar om friluftsliv. Den här dagen tar man med en egen fika som vi intar på förmiddagen. Det serveras lunch i matsalen precis som vanligt.

Påminner om följande:
I samråd med styrelsen önskar vi hålla förskola och fritidshem stängt under veckorna 28–31. Syftet med detta är framför allt att vi vill använda ordinarie personal i verksamheten så mycket som möjligt under de veckor vi har öppet och det är fler barn på plats.
Om ni har behov av att lämna barn på förskola eller fritids under v 28–31, meddela rektor Åsa Rocén, asa.rocen@tofthaga.se eller förskolechef Jenny Claesson, jenny.claesson@tofthaga.se, så snart som möjligt, dock senast 13 mars, så tittar vi på eventuella lösningar för det. Ni kommer senare under våren få ut schema att fylla i för hela sommarperioden men vi vill redan nu informera om vilka veckor vi planerar att ha stängt.


Sammanfattning från enkäten som vårdnadshavare har svarat på:
Svaren i enkäten har analyserats i personalgruppen och i styrelsen.
Eleverna trivs och känner sig trygga i skolan. Skolan ger bra stimulans och stärker tilliten till den egna förmågan. Det finns vuxna att vända sig till. Informationen från skolan är tydlig och samarbetet mellan skola och hem fungerar bra. 87,5 % anger att man ges möjligheter till att påverka verksamheten. Eleverna trivs i fritidsverksamheten.
Den uppdelade bussturen hem på eftermiddagarna upplevs som en positiv förändring av flertalet av de svarande. De som upplever det som negativt har även skrivit kommentarer kring varför, vilket har gjort att vi kunnat analysera det vidare (även i styrelsen).
Arbetsmiljön för eleverna kan på några punkter förbättras. Information till vårdnadshavarna kring enskilda händelser kan förbättras. Vi kan bli bättre på att kommunicera till vårdnadshavarna vilka ordningsregler vi har samt hur vi jobbar med elevinflytande och extraanpassningar i undervisningen. Vårt arbete med likabehandling (plan mot kränkande behandling) är av yttersta vikt och skall fortsätta.
Alla vårdnadshavare som angett i enkäten att de ville bli kontaktade har blivit uppringda av rektor Åsa Rocén.
Det är glädjande att så stor andel är nöjda och trygga med vår skola.
Tack för era svar.

Om du har frågor, synpunkter eller funderingar – tveka aldrig att höra av dig till oss!

Hälsningar Åsa Rocén med personal

 


Styrelsen informerar:

Hej!
Lördagen den 25 april är det återigen dags för arbetsdag på Tofthagaskolan. Vi har full förståelse och respekt för att alla ni har fullt upp på egen hand, men kanske kan detta brev få er att komma ner och hjälpa till, man behöver inte vara hela dagen och alla kan göra något.
Nedan följer lite kort info:
*drop in från kl 08.00
*ca kl 10.00 bjuds det på kaffe och ostsmörgås
*det bjuds på enklare lunch, korv med bröd vid 13 tiden
*barnen är såklart välkomna men vi ser helst att de leker utomhus då vi städar invändigt *dagen avslutats runt 13.00
Återigen, vi hoppas på god uppslutning, allas insatser behövs för att skapa en fin skolmiljö Alla kan göra något, att bara komma ner och träffa andra föräldrar kan vara nog så viktigt. Med förhoppning om en trevlig lördag!