Nytt från skolan

Månadsbrev maj 2020

2020-05-04

Hej alla föräldrar!

 

TACK - vi vill tillsammans med styrelsen framföra vårt TACK till alla som på olika sätt var engagerade på arbetslördagen.

 

Covid 19 - vi vill påminna om att det är viktigt att vi håller i och fortsätter följa folkhälsomyndigheternas rekommendationer:

Råd för att minska risken för smittspridning av coronavirus i skolor

För att minska risken för smittspridning ska barn, elever och personal vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva, illamående, huvudvärk och muskel- och ledvärk. Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte. Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan.

De flesta elever som går i grundskolan eller motsvarande skolformer, har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan. Bedömningen baserar sig på erfarenheter från spridning av influensasjukdom, som smittar på liknande sätt som covid-19. Baserat på samma erfarenheter så vet vi att det har ingen eller mycket liten effekt på smittspridningen att stänga skolor. Ur andra perspektiv, som det samhälleliga och sociala fyller skolan dessutom en viktig funktion.

Om en elev blir sjuk under skoldagen

Om en elev insjuknar under skoldagen ska eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

 

Aktuellt just nu - Covid -19 påverkar vissa delar i vår verksamhet såsom:

  • I samråd med styrelsen så har vi ställt in skolresan till Borås djurpark. Eleverna blev naturligtvis ledsna men de är kloka och förstår anledningen.
  • I år får vi inget besök från Tjernobyl men vi hoppas att vi ser våra vänner nästa år.
  • Välkomnandedagen för årskurs 6 inne i Skillingaryd är inställd och Fågelforsskolan skall återkomma till oss om det finns någon ny plan eller någon ny form av välkomnande som ändå kan genomföras.
  • Vi har inte tagit beslut på hur vi kan genomföra vår skolavslutning. Det är uteslutet att samlas i kyrkan, enligt tradition, då det strider mot reglerna just nu. Vi kommer göra ett separat utskick med mer information kring skolavslutningen.

      • Lektionerna i ”Idrott och hälsa” kommer att bedrivas utomhus och eleverna ska
        inte vara ombytta. Detta för att undvika trängsel i omklädningsrum och i
        duschutrymmen. För att minska smittspridningen kommer även resterande
        simundervisning att ställas in terminen ut.

”Klämdag” -  22 maj håller fritids öppet för dem som anmält behov.

Sommarstängt - Förskola och fritids håller stängt i sommar under veckorna 28, 29, 30 och 31.

Fritids planeringsdag - måndagen den 17 augusti kommer fritids att hålla stängt på grund av studie-/planeringsdag.

Matsedel – följ gärna matsalen M1:s instagram: restaurangm1 som presenterar matsedeln för varje vecka på ett trevligt sätt eller så kan ni gå in på hemsidan: tofthaga.se och leta upp fliken matsedel.

 

 

Hälsningar Åsa Rocén med personal