Nytt från skolan

Månadsbrev februari 2020

2020-01-31

 

Hej!

Nu är vi inne i en period med nationella prov för årskurs 3 och årskurs 6.
För år 6 genomförs nationella proven under vecka 6 (svenska: måndag 3 februari och onsdag 5 februari), vecka 14 (engelska: tisdag 31 mars och torsdag 2 april), vecka 19 (matematik: tisdag 5 maj torsdag 7 maj).
För år 3 ska nationella proven göras under en provperiod mellan vecka 11 och 20 och vi återkommer när vi bestämt datum.
Under provtiden/provdagarna ges inte ledighet, såvida inte särskilda skäl föreligger. Mer information angående proven ges av respektive klasslärare.

På fredagar hämtas många barn av sina föräldrar och det blir väldigt trångt på parkeringen. Vi uppmanar er att parkera vid badplatsparkeringen, så att inga farliga situationer uppstår! OBS! Glöm inte att meddela oss om ert barn ska hämtas och inte åker bussen.

Vecka 7 är det, som bekant, sportlov. Vi hoppas att alla skolbarn får en skön vecka. Fritidsplaneringen och beställningen av mat från Tallnäs är lagd utifrån anmälda behov. Glöm inte att meddela eventuella förändringar till fritidspersonalen.
Efter sportlovet kommer vi att planera den årliga konstnärsdagen för år 6. De målar då tavlor tillsammans med Ingalill. Mer information om denna dagen och om vernissagen, då skolans ”gamla” 6: or bjuds in, kommer.

Vi uppmanar alla föräldrar att undersöka sina barn med luskam under den närmaste tiden och under helgen 7-9:e februari i en ny omgång av ”avlusningsdagarna!
Gå in på www.lusfri.nu och www.avlusningsdagarna.se för att hämta tips.

Onsdagen den 25 mars har vi en friluftsdag. Vi börjar som vanligt klockan 08.30 och slutar klockan 13.30 (gäller alla elever). Om ni har möjlighet så får ni gärna hämta era barn den här dagen (så blir det inte så många bussturer) men glöm inte meddela oss i så fall. Eleverna kommer att gå mellan olika aktivitetsstationer som handlar om friluftsliv. Den här dagen tar man med en egen fika som vi intar på förmiddagen. Det serveras lunch i matsalen precis som vanligt. 

Redan nu vill vi informera om att årskurs 6 åker till Fågelforsskolan för en välkomnande dag torsdagen den 28 maj kl. 8.30-10.30.

I samråd med styrelsen önskar vi hålla förskola och fritidshem stängt under veckorna 28–31. Syftet med detta är framför allt att vi vill använda ordinarie personal i verksamheten så mycket som möjligt under de veckor vi har öppet och det är fler barn på plats. Om ni har behov av att lämna barn på förskola eller fritids under v 28–31, meddela rektor Åsa Rocén, asa.rocen@tofthaga.se eller förskolechef Jenny Claesson, jenny.claesson@tofthaga.se, så snart som möjligt, dock senast 13 mars, så tittar vi på eventuella lösningar för det. Ni kommer senare under våren få ut schema att fylla i för hela sommarperioden men vi vill redan nu informera om vilka veckor vi planerar att ha stängt.

 

 

Hälsningar Åsa Rocén med personal