Nytt från skolan

Månadsbrev november 2018

2018-10-26

Hej!

Onsdagen den 19 september hade vi föräldrasamråd. På vår hemsida kan ni läsa vilka representanter som sitter i rådet. Vår ambition är även att lägga ut protokoll från dessa möten.

I onsdags uppmärksammade skolan FN-dagen. Vi gick igenom FNs globala mål. Eleverna fick höra en sång om målen. Sedan jobbade de i kompisgrupperna där de hade bra diskussioner kring klimatförändringar.

Igår invigde 6:orna köket i Tallnäs med att plocka in köksutrustning i skåpen för att sen steka skrabbelucker.

Nästa vecka, vecka 44, är lovvecka för alla skolelever och vi önskar dem en trevlig vecka var de än befinner sig!

Måndag 19 november och tisdag 20 november är det studiedagar för eleverna.
OBS! Fritids har stängt halvdag måndag den 19 november från kl. 12.00 på grund av planering.

Alla elever har kompensationsledigt torsdagen den 6 december. Detta på grund av obligatorisk närvaro för Lucia och höstfest. Denna dag ägnar sig lärarna åt bedömning och betygsättning.

Redan nu hälsar vi alla välkomna till Luciafirandet torsdag 13 december kl. 18.00 i Tofteryds kyrka.
Alla elever i årskurs 3-6 kommer kl. 17.30 ombytta till Tofteryds kyrka. 
Tärnor ska ha Lucialinne och rött band i midjan.
Stärngossar ska ha linne, strut och stjärna.
Tänk på att ha ljusa kläder och vita strumpor under linnet.

Elever i F-1-2 är på plats kl. 17.50 och får ha tomteluvor.

Tärnornas kransar görs på skolan torsdagen den 13 december av årskurs 3 på slöjden, men lämna gärna in lingonris i god tid (tänk på att det ska vara grönt och långt ris utan rötter).  

 

Efter önskemål vill vi på Tofthagaskolan informera om och kring vårt arbete med likabehandling. I skolan har vi vuxna ansvar för att tillsammans med eleverna motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Skolan upprättar varje år en plan mot diskriminering och kränkande behandling enligt skollagen och diskrimineringslagen. Planen synliggör det främjande och förebyggande arbetet och redogör för vilka rutiner skolan har för att upptäcka, utreda och åtgärda akuta situationer.

Alla elever på Tofthagaskolan ska känna sig trygga och säkra i skolan. Ingen ska behöva känna sig diskriminerad eller mobbad. Därför har trygghet, trivsel och studiero hög prioritet i vår verksamhet.

På hemsidan finner ni Tofthagaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling (likabehandlingsplan). Som förälder är det mycket viktigt att ni tar del av denna plan.

Likabehandlingsplanen

I det förebyggande arbetet ingår att upprätta en likabehandlingsplan, där man beskriver hur skolan ska arbeta för att förhindra att en elev trakasseras eller utsätts för annan kränkande (förolämpande) behandling. På skolan har rektor, pedagoger och elever skyldighet att hjälpas åt att ta fram en likabehandlingsplan för att skapa en trygg miljö.

Om pedagog, rektor eller annan personal får kännedom om att en elev anser sig blivit utsatt för trakasserier, mobbning eller annan kränkande behandling finns enligt lagen skyldighet att utreda omständigheterna och vidta de åtgärder som kan krävas för att förhindra fortsatt kränkning.

Eleverna, tillsammans med pedagogerna i skolan, arbetar kontinuerligt med enkätundersökningar samspels-, trygghets- och värderingsövningar. 
I skolan arbetar man också med bl.a. dagliga samtal, livskompetens, etiska samtal, sociala handlingsplaner, fadderverksamhet, rastvärdar och rastverksamhet. En annan viktig del i det förebyggande arbetet är klassråd och elevråd.

Det finns också ett nära fungerande samarbete med kurator och skolsköterska(elevhälsa) som är involverad i arbetet för trygghet och studiero.

Som ni säkert förstår är detta ett stort och viktigt arbete för alla oss, som vi vill att ni föräldrar är delaktiga i. Det är ni som känner ert/era barn bäst och det är inte alltid barnens oro visar sig i skolan utan det kommer upp hemma. Tvekar aldrig att höra av er till oss så hjälps vi åt för att göra ert/era barns tid på Tofthagaskolan till ett glatt minne.

Om du har frågor, synpunkter eller funderingar – tveka aldrig att höra av dig till oss!

 

Hälsningar  Åsa Rocén med personal