Nytt från skolan

Månadsbrev december 2017

2017-11-30

Hej!

På fredag 1 december har vi adventssamling på Tofthagaskolan med tända ljus, sång och musik.

Vi har funderat en hel del över hur vi ska göra med vårt Luciafirande då vi blir fler och fler på Tofthagaskolan. I år har vi nu beslutat efter moget övervägande och i dialog med vår styrelse att flytta firandet till Tofteryds kyrka.

Det blir alltså samma tid, kl. 18.00, tisdagen den 12 december, men i Tofteryds kyrka. Eftersom det blir lite svårare med det praktiska kring fikat då vi nu är så många och på grund av att vi är i Tofteryds kyrka, tar vi bort den punkten. 
Alla elever i årskurs 3-6 kommer kl. 17.30 ombytta till Tofteryds kyrka. 
Elever i F-2 är på plats kl. 17.50 ombytta.

Vi vill påminna om att eleverna har en studiedag torsdagen den 7 december och därmed är alla skolbarn lediga. Detta är kompensationsledighet för höstfesten och den kommande luciakvällen. Denna dag blir en dag då lärarna ägnar sig åt bedömning och betygsättning. Fritids har öppet för dem som har föranmält behov.

Den årliga enkäten bland alla föräldrar är nu genomförd och vi återkommer med resultatet.

Måndagen den 18 december är vi inbjudna av Tallnäs till julbordet.
Tisdagen den 19 december har vi julstuga med mycket pyssel.

Den 21 december är det julavslutning. Vi samlas för detta i skolans matsal kl. 08.30.   Föräldrar hälsas välkomna och vi bjuder på julfika! Vi avslutar dagen kl. 10.15 då skolskjutsarna går hem. Ingen skollunch serveras.
Fritids håller öppet för dem som har föranmält behov.

Vårterminen börjar tisdagen den 9 januari 2018. Fritids och förskolan håller öppet måndagen den 8 januari fram till kl. 12.00. Därefter är det en halv studiedag för personalen.

Under jullovet är ett fåtal barn anmälda till fritids och detta innebär att fritids och förskolan kommer att samköra sin verksamhet. Den 27-29 december är det helt stängt, då behovet av barnomsorg var väldigt litet och kunde lösas på annat sätt.

Om du har frågor, synpunkter eller funderingar – tveka aldrig att höra av dig till skolan!

Hälsningar  Maria Boberg med personal