Tofthaga

Nytt från Tofthaga förskola

Månadsbrev förskola oktober 2018

2018-09-28

Hej!

I oktober kommer det att skolas in två nya barn i verksamheten. Vi välkomnar dessa barn till Fjärilen. Fjärilen blir då en barngrupp på 16 barn. 

Onsdagen den 10 oktober hälsas ni alla hjärtligt välkomna till förskolans föräldramöte. 
Vi träffas i matsalen kl. 18.00-19.30. Vi kommer bland annat att ta upp arbetet kring vårt systematiska kvalitetsarbete. Det kommer att avslutas med bildspel på vardera avdelning där ni föräldrar sedan har möjlighet att gå runt i lokalerna och kika. 

Inför höstlovet (vecka 44) fyll i lappen som finns på ert barns hylla. Detta så vi har möjlighet att planera upp ledighet/personalstyrkan/mat på bästa sätt. Lämna lappen senast fredag 5 oktober. Avgiftsfria barn är lediga hela höstlovsveckan.

Under höstterminen är det frivilligt med ett utvecklingssamtal. Ni föräldrar kommer att bli kallade till ett utvecklingssamtal under vårterminen. Ni som önskar ett extra utvecklingssamtal under höstterminen kan kontakta ansvarspedagogen.

Utvecklingssamtal inför Bhv- besök sker också vid 2,5 och 4 års ålder. Detta efter överenskommelse med kommunens barnhälsovård. Det är då ni förälder som tar kontakt med er ansvarspedagog.  

Förskolan kommer att ha fotografering måndagen den 8 oktober kl. 8.30. Det är Photomic som tar gruppfoto. Photomic sköter all kontakt med vårdnadshavarna. 

Vi påminner att skolan har studiedagar måndag 19 november och tisdag 20 november. Då förskolan följer skolans läsårstider är de avgiftsfria 15 timmars-barnen lediga dessa två dagar. 

Vi kommer att fortsätta att jobba med Grön flagg. Vår inriktning kommer att vara hälsa och livsstil. 

Vi har sett ett intresse från barnen att få ta med sig leksaker hemifrån. Vi har då på förskolan beslutat att anordna en speciell leksaksdag för detta. Vår "leksaksdag" kommer att bli torsdagen den 25 oktober. Det innebär att de barn som vill får ta med sig EN leksak hemifrån just denna dagen. Barnen får då visa upp denna sak på samlingen om de vill och sedan leka med sin leksak under dagen. Tänk då på att leksaken som följt med till förskolan på morgonen kommer med hem under eftermiddagen.

Om du har frågor, synpunkter eller funderingar – tveka aldrig att höra av dig till oss!

 

Hälsningar personalen på Tofthaga förskola