Fritidsnytt december

 

 

 Fritidsnytt december Nu är det inte många dagar kvar till julavslutningen och det innebär att det är årets sista fritidsnytt. Terminen har gått med rasande tempo och har präglas av härliga utflykter, diskussioner, skratt, pyssel m.m. 

Under december månad har vi fokuserat oss på leken. Vi har passat på att vara ute så mycket som möjligt. 


För kännedom:

Nailje Peci har valt att gå vidare med nya utmaningar i Jönköpings kommun och kommer att sluta hos oss fredagen den 18 februari. Vi önskar henne lycka till med sitt nya jobb. Rekryteringen är igång och vi meddelar er när det är färdigt. 

Inger Larsson har börjat sin anställning hos oss och kommer att arbeta som resurs och fritidslärare. 


Viktiga datum:

Måndagen den 10 januari är fritids stängt heldag p.g.a. planering. 


Så här ser veckoplaneringen ut efter jullovet:


Måndag: Skapande

Tisdag: Lekstationer

Onsdag:Skogen

Torsdag: Fritidsgympa

Fredag: Lugna aktiviteter 

Hälsningar fritidspersonalen

Fritidsnytt oktober

 

 

 Fritidsnytt oktober

Under oktober månad kommer vi att ha mycket fokus på regler och rutiner. Vi kommer även under månaden genomföra kartläggning på inne/ute miljön. Tanken är att kartläggningen skall ge en bild av elevernas lekkonstellationer. 

Det börjar bli kyligare ute så vi kommer fr.o.m. måndag den 4 oktober ha fritidsgympa inomhus.  

 

Påminnelse till er som inte lagt in fritidstider!      

Inför höstlovet v.44  vill vi veta ditt/dina barns närvarotider, alternativt ledigheter, på fritidshemmet. Vi vill att ni lägger in schemat i Tempus senast fredag den 8 oktober. Detta p.g.a. att personalen ska kunna planera verksamheten på bästa möjliga sätt och matbeställning utifrån antal anmälda fritidselever. 

 

För kännedom                                                                                                                             Yvonne Svanström har valt att gå vidare mot nya äventyr och kommer att sluta på Tofthagaskolan. Hon gör sin sista jobbdag hos oss fredag den 12 november. Vi önskar henne lycka till i framtiden.  

Hälsningar:                                                                                                                                     Nailje, Malin, Yvonne, AnnHelen och Marianne! 

 

Din Rubrik

 

 

 

 

Fritidsnytt augusti

 

Varmt välkomna till ett nytt läsår, med nya tag och utmaningar. Vi hoppas att ni har haft ett härligt sommarlov!

 

Augusti:

Under denna månad har vi spenderat mycket av fritidstiden ute. Vi har fokuserat extra mycket på leken, då leken har en betydande roll på fritidshemmet. Eleverna har fått träna på turtagning, samspel, regler, koncentration, problemlösning, nya ord och begrepp. Leken har även skapat nya lekkonstellationer i gruppen. 

 

Så här ser veckoplaneringen ut på fritids:

Måndag: Fritidsgympa

Målet med fritidsgympa är att öka elevernas rörelseglädje, utveckla motoriken samt skapa en vi-känsla.

Tisdag: Skapande

Målet med skapande är att eleverna ska få prova på olika tekniker samt utveckla sina motoriska färdigheter.

Onsdag: Lekstationer för F-2

Målet med lekstationer är att skapa nya lekkonstellationer. Pröva egna och andras ideér, lösa problem, arbeta tillsammans med andra men även självständigt.

Torsdag: Skogen

Målet med skogen är att ge eleverna möjlighet att utforska och upptäcka samt utveckla deras förmåga till att vistas i utemiljöer och naturen under alla årstider. Skogen ska locka och inspierera till fantasi och kreativitet.

Fredag: Lugna aktiviteter

Målet med lugna aktiviteter är att eleverna ska kunna själva känna av när de behöver vila och rekreation.

 

Höstlov!      

Inför höstlovet v.44  vill vi veta ditt/dina barns närvarotider, alternativt ledigheter, på fritidshemmet. Vi vill att ni lägger in schemat i Tempus senast måndag  den 4 oktober. Detta p.g.a. att personalen ska kunna planera verksamheten på bästa möjliga sätt utifrån antal anmälda fritidselever. 

 

Lämning/hämtning:

För att tillsammans hjälpas åt att minska smittspridningen uppmannar vi er att stanna i tamburen vid lämning och hämtning, så långt det är möjligt. 

 

Kläder:

Se till att ditt/dina barn har kläder på skolan för utevistelse, då vi är ute varje dag oavsett väder. Det är bra om det finns extrakläder på hyllan. 

 

Hälsningar:

Nailje, Malin, Yvonne, AnnHelen och Marianne!

 

Din Rubrik

 

 

Fritidsnytt maj

 

Tänk vad fort tiden går! Nu är det inte många skoldagar kvar till sommarlovet och det innebär även att det är terminens sista fritidsnytt.

Under maj månad har vi spenderat mycket av fritidstiden ute. Vi har även uppmärksamt fritidshemmens dag som var tisdagen den 11 maj. Vi hade en mysig eftermiddag tillsammans. Eleverna uppskattade denna dag.

 

Kort sammanfattning från fritidsenkäten:

Svaren i enkäten har analyserats av rektor Åsa och fritidspersonalen. Vi fick höga/positiva resultat på att eleverna trivs och känner sig trygga på fritidshemmet. Vi fick även höga resultat på att det finns tydlig kommunikation mellan personal och vårdnadshavare. Vi ser i enkätsvaren att alla vårdnadshavare inte följer fritidshemmet på Instagram. Följa gärna oss på Instagram, så ni får en inblick på vad vi gör på fritids. På Instagram heter vi #tofthagaskolansfritidshem.

Vi ser även i enkätsvaren att vi behöver göra en förbättring när det gäller de styrda aktiviteternasom exempelvis att inte ha en viss aktivitet på en viss veckodag, utan variera lite. Detta tar vi med oss när vi planerar höstterminen.

 

 

Sommarlov:

Innan skolavslutningen kommer vi att skicka hem en blankett om bad på fritids. Vi vill att ni fyller i blanketten och lämna in den.  Det är en säkerhetsfråga för fritids.

Efter skolavslutningen kommer vi att maila ut sommarlovsschemat. Har ni några schemaändringar som gäller att ditt barn behöver vara på fritids någon extra dag, vill vi att ni först kontaktar personalen och sedan lägga in det i Tempus. Detta för att vi redan har planerat verksamheten, personalstyrkan och matportioner.   

 

Fritids stängt:

Måndag den 14 juni har fritids stängt heldag p.g.a. planeringsdag.

 

Kläder:

Se till att ditt/dina barn har kläder på skolan för utevistelse, då vi är ute varje dag oavsett väder. Det är bra om det finns extrakläder på hyllan och ta hem det som inte används.

 

Vi vill passa på att TACKA er vårdnadshavare och elever för ett gott samarbete!

 

Hälsningar:

Nailje, Malin, Yvonne, AnnHelen & Marianne

 

 

 

 

Fritidsnytt april

 

Fritidsenkät:

Onsdag den 14 april kommer vi skicka ut fritidsenkäten. Enkäten är anonym, vilket innebär att vi kan inte se vem som har svarat. Har du mer än ett barn på fritids så skickar du in ett svar (en enkät) per barn.  Era åsikter är mycket viktiga för oss och vi tackar er på förhand för att ni svarar på vår enkät.

Sommarlov:

Sommaren närmar sig och för att vi ska kunna planera verksamheten och personalstyrkan behöver vi veta när ert barn är i behov av omsorg.

Lägg in de tider eller ledigheter i TEMPUS som gäller för ditt/dina barn på lovet. Tänk noga över ert omsorgsbehov dessa dagar. Lägg även in om omsorg behövs vid klämdagen (Kristi himmelfärdsdag) fredag den 14 maj

Tider inlämnade efter 30 april kommer eventuellt inte kunna tillgodoses!

Vi har sommarstängt v.28-31.

Kläder:

Se till att ditt/dina barn har kläder på skolan för utevistelse, då vi är ute varje dag oavsett väder. Det är bra om det finns extrakläder på hyllan och ta hem det som inte används.

Tempus:

För kännedom- när ni lägger in fritidstiderna i Tempus måste ni lägga in det under fliken fritids och inte under fliken skola. Om ni lägger in det under skola blir det fel i systemet när in och utcheckning sker på fritids och risken finns att vi missar att skicka iväg elever med bussen. Nailje Peci har redan lagt in skoltiderna i Tempus och kommer att skicka påminnelse till er som lägger in fritidstiderna fel.   

Fritidstider- lägg in först morgontid exempelvis 06.30-8.30  och sedan eftermiddagstid exempelvis 13.30-15.00.

Fritids stängt:

Måndag den 14 juni har fritids stängt heldag p.g.a. planeringsdag.

 

 

Hälsningar:

Nailje, Malin, Yvonne, AnnHelen & Marianne

Mars

 

Fritidsnytt

 

Tiden rusar iväg och vi går in mot ljusare tider. Under februari månad har vi spenderat mycket tid ute då det har varit mycket fint vinterväder. Vi kommer fortsätta att vara ute.

Någon gång under vårterminen kommer vi att skicka ut en fritidsenkät som ni vårdnadshavare kommer att få svara på. Ni får mer information när det närmar sig.

Utvärdering av sportlovet:

Eleverna har fått utvärdera sportlovet och de tyckte att det var ett bra och roligt lov. De tyckte att det var lagom med aktiviteter.

Påsklov:

Glöm inte att lägga in tiderna i Tempus inför påsklovet v.14. Tänk noga över ert omsorgsbehov dessa dagar då vi planerar verksamheten och personalbehov efter elevernas närvarotider. Tiderna ska vara inne i Tempus senast onsdag den 17 mars.

OBS!

Måndag den 15 mars har fritids stängt på eftermiddagen pga. planering. Endast morgonfritids denna dagen.

Skolans sluttider är som vanligt. Efter skolans slut skall alla hämtas eller åka buss. Meddela vilket i Tempus.

Kläder:

Se till att ditt/dina barn har kläder på skolan för utevistelse, då vi är ute varje dag oavsett väder. Det är bra om det finns extrakläder på hyllan.

 

Hälsningar:

Nailje, Malin, Yvonne & AnnHelen

 

Januari

 

 

Fritidsnytt januari

 

 

Välkomna tillbaka till ett nytt år med nya tag och utmaningar. Vi hoppas att ni alla har haft ett skönt och avkopplande lov!

 

Kläder:

Se till att ditt/dina barn har kläder på skolan för utevistelse, då vi är ute varje dag oavsett väder. Det är bra om det finns extrakläder på hyllan.

 

Sportlov!      

Inför sportlovet v.7  vill vi veta ditt/dina barns närvarotider, alternativt ledigheter, på fritidshemmet. Vi vill att ni lägger in schemat i Tempus senast fredag den 12 februari. När ni har lagt in tiderna för lovet så kommer Nailje att låsa alla scheman, vilket innebär att man kan inte göra några schemaändringar den veckan. Detta pga. att personalen ska kunna planera verksamheten på bästa möjliga sätt utifrån antal anmälda fritidselever. 

 

Så här ser veckoplaneringen ut på fritids:

Måndag: Skogen

Målet med skogen är att ge eleverna möjlighet att göra andra saker som vi inte kan göra på skolgården samt utveckla deras förmåga till att vistas i utemiljöer och naturen under alla årstider.

Tisdag: Lekstationer för F-2 och Storfritids för åk 3-4

Målet med lekstationer är att skapa nya lekkonstellationer.

Målet med Storfritids är att de äldre eleverna ska kunna ta eget ansvar, planera, genomföra och slutföra aktiviteter som är anpassade för de äldre.

Onsdag: Skapande och Polyglutt

Målet med skapande är att eleverna ska få prova på olika tekniker samt utveckla sina motoriska färdigheter.

Målet med polyglutt är att väcka elevernas intresse till läsning.

Torsdag: Fritidsgympa för alla

Målet med fritidsgympa är att öka elevernas rörelseglädje, utveckla motoriken samt skapa en vi-känsla.

Fredag: Lugna aktiviteter

Målet med lugna aktiviteter är att eleverna ska kunna själva känna av när de behöver vila och rekreation.

 

 

December

 

 

 

Fritidsnytt december


Tänk vad fort tiden går! Snart är det jullov och årets sista fritidsnytt. Under december månad har vi på fritids haft jultema. Vi har bland annat haft julpyssel, lyssnat på Polyglutt, tittat på julkalendern osv.


Vi vill passa på att tacka alla elever och vårdnadshavare för ett fantastiskt samarbete.
Passa på att vila, njuta och ladda batterierna under jullovet.
Vi önskar er alla God Jul och Gott Nytt År!


Jullovet:
Under v. 53 kommer vi att samverka med förskolan, vilket innebär att vi kommer vara inne på förskolan.


OBS!
Torsdag den 7 januari har fritids stängt p.g.a. planering.

 


Hälsningar:
Nailje, Malin, Yvonne & AnnHelen

Fritidsnytt

Fritidsnytt november

Nu har mer än halva höstterminen gått och vi är redan inne i november. Veckorna flyger förbi och det börjar bli kyligare ute. Vi ber er alla att se till att ditt barn har kläder på skolan för utevistelse. Vi är ute varje dag oavsett väder.  

Under höstterminen har vi arbetat mycket med att skapa vi-känsla och nya lekkonstellationer. I tisdags startade vi upp en ny aktivitet (mellanmålsaktivitet). Det innebär att vi gör eget mellanmål på fritids. Vi har delat in eleverna i små grupper (tre och tre), där varje grupp har i ansvar att planera, genomföra och slutföra ett mellanmålspass. Målet med aktiviteten är att:

  • Eleverna ska kunna samarbeta med andra och självständigt.
  • Lyssna och följa instruktioner.
  • Kunna tillaga enkla mellanmål.

Vi har rutiner kring matlagning och bakning och följer Folkhälsomyndigheternas riktlinjer.

Jullov:

Glöm inte att lägga in tiderna i TEMPUS inför jullovet v.52, 53 och 1. Tänk noga över ert omsorgsbehov dessa dagar då vi planerar verksamheten och personalbehov efter elevernas närvarotider. Tiderna ska vara inne i TEMPUS senast fredag den 20 november.

Utvärdering av höstlovet:

Vi har haft ett fantastisk höstlov på fritids. De elever som var på fritids under lovet uppskattade aktiviteterna och tyckte att det var en rolig vecka. 

Vikarie:

Ibland har vi vikarie på fritids och dem heter Matilda Jansson och Simon Svensson Rocén. Vi hälsar dem välkomna.

Påminnelse:

Torsdag den 7 januari har fritids stängt p.g.a planering.

 

Hälsningar:

Nailje, Malin, Yvonne och AnnHelen!

Fritidsnytt

Fritidsnytt oktober

Påminnelse:

Glöm inte att lägga in höstlovsschemat i Tempus senast fredag den 9 okt. Vi planerar verksamheten utifrån antal anmälda elever och planeringen sker efter den 9:e okt.

 

Utvärdering av Tempus: 

Vi är mycket positiva till systemet Tempus. Vi upplever att det är ett smidigt sätt att kommunicera och göra snabba ändringar. Däremot vill vi att ni gör schemaändringar innan kl. 11.00 så bussvärdarna kan göra busslistan.

Det är jätteviktigt att ni lägger in schemat i Tempus dels för att in och utcheckning ska stämma och dels för att personalen ska se vilka elever som ska vara på fritids.   

När ni anmäler frånvaro klicka gärna i orsaken så personalen vet. 

 

Kläder:

Se till att ditt/dina barn har kläder på skolan för utevistelse, då vi är ute varje dag oavsett väder. Det är bra om det finns extrakläder på hyllan. För att kunna hjälpas åt med kvarglömda kläder måste de vara märkta med namn. 

 

Instagram:

Vi har ett instagramkonto där vi bland annat lägger upp bilder på veckoplaneringen, aktiviteter och roliga händelser. Vill du se lite utav det vi gör på fritids så följ gärna oss på #tofthagaskolansfritidshem. 

 

Hemsidan:

Ni kommer att kunna läsa fritidsnytt på vår hemsida www.tofthaga.se.  Klicka vidare på ”fritidsnytt”. 

 

Hälsningar Malin, Yvonne, AnnHelen & Nailje  

  

 

Fritidsnytt

FRITIDSNYTT
September

Under höstterminen kommer vi arbeta mycket med våra värdegrundsord. Skolans värdegrundsord är trygghet, glädje och gemenskap. Vi kommer arbeta kontinuerligt med dessa ord och fokus kommer att vara att skapa en vi-känsla i gruppen. Genom våra aktiviteter kommer vi bland annat att skapa personliga vimplar och ha olika lekstationer för att öka gemenskapen, vi-känslan och nya lekkonstellationer. 

          

Tempus!

Vi vill påminna er att lägga in nytt schema i Tempus. All schemaändringar ska ske via Tempus. Ska ditt/dina barn åka buss så måste ni meddela skolan det. Det gör ni genom att skicka ett mail till tofthaga@tofthaga.se. När ni lägger in frånvaro i Tempus så vill vi gärna att ni skriver en kommentar, så vi har koll på varför barnet är frånvarande. 

Har ni några frågor kring Tempus så hör av er till nailje.peci@tofthaga.se.

 

 

 

Höstlov!      

Inför höstlovet v.44 vill vi veta ditt/dina barns närvarotider, alternativt ledigheter, på fritidshemmet. Vi vill att ni lägger in schemat i Tempus senast fredag den 9 oktober. När ni har lagt in tiderna för lovet så kommer Nailje att låsa alla scheman vilket innebär att man kan inte göra några schemaändringar den veckan. Detta pga att personalen ska kunna planera verksamheten på bästa möjliga sätt utifrån antal anmälda fritidselever. 

 

Vi är ute varje dag oavsett väder så se till att ditt/dina barn har kläder efter väder på skolan samt extrakläder. 

Mail: tofthaga@tofthaga.se

Mobilnummer: 070-1622152

Instagram: Tofthagaskolansfritidshem